Hersenletsel heeft gevolgen op lichamelijk, cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied. Dit is ingrijpend voor de betrokkene zelf en voor zijn omgeving en zal ook gevolgen hebben voor de onderlinge relatie. Activisie begeleidt bij de relatie-vraagstukken die kunnen ontstaan ten gevolge van het hersenletsel. Het aanbod kan bestaan uit:

  • Informeren en adviseren over de gevolgen van het hersenletsel
    Inzicht geven in gevolgen van NAH, aan betrokkene zelf, partner, kinderen en familieleden. Adviseren over het omgaan met veranderd gedrag, omgaan met cognitieve beperkingen, omgaan met verwerkingsreacties.

  • Het aanreiken van praktische handvatten
    Voorstellen doen voor aanpassing van de woonomgeving, bijvoorbeeld het gebruik van een planbord, stappenplan, pictogrammen. Voorstellen doen voor aanpassing van de woonsituatie, bijvoorbeeld gestructureerde taken in huis, een evenwichtige energieverdeling, het bieden van een prikkelarme woonomgeving.

  • Ondersteuning bij echtscheiding
    Ondersteuning bieden aan de client met NAH bij gesprekken met een mediator, bij het maken van keuzes bij scheiding en bij verwerkingsproblemen. Overzicht bieden aan de client met NAH bij het scheidingstraject. Uitleg geven aan partner en aan mediator over NAH.