Eigen bijdrage

Als de begeleiding vanuit de WMO wordt bekostigd, dan geldt voor inwoners van Zoetermeer een eigen bijdrage van €2,50 per dag voor dagbesteding. De eigen bijdrage voor de ambulante begeleiding loopt via het CAK en bedraagt maximaal €17,50 per 4 weken.

Voor alle andere gemeenten wordt een eigen bijdrage via het CAK geïnd, dit is ook maximaal €17,50 per 4 weken.

Mocht u een WLZ indicatie hebben en van daaruit een PGB of via onderaanneming, dan is er een inkomstenafhankelijke eigen bijdrage.