Ambulante individuele begeleiding

De doelstelling van de ambulante individuele begeleiding is het begeleiden en ondersteunen van cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel in hun dagelijkse structuur, opdat zij zo zelfstandig mogelijk in hun eigen leef-en sociale omgeving kunnen blijven functioneren.

Activisie biedt geen verzorging of huishoudelijke taken, maar kan deze vraag wel organiseren middels het inschakelen van andere instanties. Dit geldt ook voor eventuele andere hulpvragen die Activisie niet zelf zou kunnen invullen.

De begeleiding wordt op maat afgestemd en vastgelegd, afhankelijk van de omvang van de zorgindicatie en de hulpvraag van de cliënt. Er wordt besproken wat de cliënt zelf doet en waar begeleiding bij geboden wordt. Wekelijks worden hierover duidelijke afspraken gemaakt aan de hand van de hupvragen. De ambulante individuele begeleiding vindt over het algemeen plaats bij de cliënt thuis.

Aanbod

De verschillende categorieën waar Activisie begeleiding in biedt zijn:

 • Het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen.
 • Het ondersteunen bij of oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie.

 

De ambulante individuele begeleiding die Activisie o.a. kan bieden bestaat uit:

 • Ondersteuning bij het plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten, zoals gebruik van het openbaar vervoer of gesprekken met instanties.
 • Begeleiding in het oplossen van praktische problemen.
 • Ondersteuning bij het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, inkopen, iets kopen/betalen.
 • Toezicht houden op en het sturen van gedrag ten gevolge van een stoornis, aandoening of beperking, thuis of elders.
 • Ondersteuning in het ontwikkelen en/of behouden van vaardigheden.
 • Ondersteuning bij praktische vaardigheden/handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.
 • Begeleiding bij het goed afstemmen van de zorg.
 • Begeleiding in het herstellen en/of behouden van sociale contacten.
 • Oefenen met mantelzorgers hoe om te gaan met de gevolgen van een aandoening, stoornis of beperking.
 • Het zijn van een vertrouwd aanspreekpunt.

Tijden

Activisie biedt op werkdagen van 9:00 tot 17:00 vanaf 2 aaneengesloten uren woonbegeleiding aan huis. 

Kennismaken?

Heeft u vragen, bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden?