Visie

Activisie biedt begeleiding bij het veranderde leven van de cliënten en leren hen omgaan met hun hersenletsel en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Wij dragen bij aan het structureren van hun dagelijks leven en daarmee indirect aan hun eigenwaarde en toekomstperspectief. Wij stimuleren en sturen de cliënt om gebruik te maken van zijn of haar resterende mogelijkheden. Hiermee behouden of bevorderen we de kwaliteit van bestaan. Met onze ambulante individuele begeleiding zorgen we ervoor dat cliënten zo lang mogelijk in hun eigen leef- en sociale omgeving kunnen blijven functioneren.

Activisie wil vanuit haar geboden kwaliteit het begeleidingscentrum zijn voor cliënten met een niet aangeboren hersenletsel. Activisie hecht veel belang aan kwaliteit, respect en oprechte aandacht. Medewerkers van Activisie willen met hun professionele kennis op het gebied van niet aangeboren hersenletsel deskundige begeleiding bieden. Als gevolg van ziekte of ongeval kan hersenletsel ontstaan. Na zo’n gebeurtenis wordt er zo goed mogelijk gerevalideerd. Na verloop van tijd blijkt dat er tegen grenzen aangelopen wordt. De omgeving denkt dat de persoon met hersenletsel goed genezen is, maar de persoon zelf of de mantelzorgers lopen aan tegen de gevolgen van de hersenbeschadiging. Wat vroeger vanzelfsprekend was is nu een groot probleem.

Er kunnen problemen zijn op het gebied van: het geheugen, vermoeidheid, oriëntatie, afasie, lager tempo, egocentriciteit, angst, concentratie, gedragsveranderingen, structuur in en regie over het leven, emoties, zelfinzicht enz. De beperkingen zijn aan de buitenkant niet altijd zichtbaar, mensen in de omgeving herkennen ze niet en beginnen te twijfelen en daardoor de persoon zelf misschien ook.

Bij Activisie kijken de medewerkers nauwkeurig waar de belemmeringen en mogelijkheden liggen en passen de begeleiding en/of re-integratie hier op aan.