NAH begeleiding bij relatie-vraagstukken

Hersenletsel heeft gevolgen op lichamelijk, cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied. Dit is ingrijpend voor de betrokkene zelf en voor zijn omgeving en zal ook gevolgen hebben voor de onderlinge relatie. Activisie begeleidt bij de relatie-vraagstukken die kunnen ontstaan ten gevolge van het hersenletsel. Het aanbod kan bestaan uit:

 • Informeren en adviseren over de gevolgen van het hersenletsel
  Inzicht geven in gevolgen van NAH, aan betrokkene zelf, partner, kinderen en familieleden. Adviseren over het omgaan met veranderd gedrag, omgaan met cognitieve beperkingen, omgaan met verwerkingsreacties.

 • Het aanreiken van praktische handvatten
  Voorstellen doen voor aanpassing van de woonomgeving, bijvoorbeeld het gebruik van een planbord, stappenplan, pictogrammen. Voorstellen doen voor aanpassing van de woonsituatie, bijvoorbeeld gestructureerde taken in huis, een evenwichtige energieverdeling, het bieden van een prikkelarme woonomgeving.

 • Ondersteuning bij echtscheiding
  Ondersteuning bieden aan de client met NAH bij gesprekken met een mediator, bij het maken van keuzes bij scheiding en bij verwerkingsproblemen. Overzicht bieden aan de client met NAH bij het scheidingstraject. Uitleg geven aan partner en aan mediator over NAH.
 • Arbeidstraining in aangepaste setting;
  Trainen van praktische vaardigheden die op een specifieke baan van toepassing zijn.

 • Het trainen van cognitieve vaardigheden;
  Omgaan met veranderd gedrag, omgaan met cognitieve beperkingen, omgaan met verwerkingsreacties, aanleren van strategieën, trainen van communicatieve vaardigheden.

 • Het aanreiken van praktische handvatten;
  Voorstellen doen voor aanpassing van de werkomgeving, voorstellen doen voor aanpassing van de werksituatie, bijvoorbeeld gestructureerde werkzaamheden, het verdelen van taken over de dag, het afwisselen van werkzaamheden, evenwichtige energieverdeling, het bieden van een prikkelarme omgeving.

 • Informeren en adviseren over de gevolgen zijn van het hersenletsel voor de arbeidsmogelijkheden;
  Inzicht geven in beperkingen en mogelijkheden aan medewerker met NAH, geven van omgangsadviezen aan de werkgever en collega’s, informeren van gezinsleden over gevolgen van NAH.

 • Regelmatig contact tussen de medewerker, de werkgever en de arbeidsbegeleider;
  Voor een goede afstemming en bijstelling tijdens de re-integratie, het bespreken van aandachtspunten in de werksituatie.