Arbeidsre-integratie

Activisie arbeidsre-integratie begeleidt cliënten na het hersenletsel bij re-integreren in het arbeidsproces en ondersteunt werkgevers bij het re-integratieproces van hun medewerker met de gevolgen van NAH.

Hersenletsel zorgt voor allerlei problemen, zowel voor de persoon met hersenletsel zelf, als voor de werkomgeving. Bij de arbeidsre-integratie wordt gekeken naar de gevolgen van het hersenletsel en naar de arbeidsmogelijkheden van de medewerkers met NAH. Een concreet en haalbaar doel wordt in een integratieplan vastgelegd. Het aanbod kan bestaan uit:

 • Ondersteuning bij terugkeer in de oude werksituatie;
  Ondersteuning bieden bij de NAH beperkingen binnen de werksituatie, stimuleren van de arbeidsmogelijkheden na het hersenletsel in de werksituatie.
 • Begeleiding naar een nieuwe werksituatie (betaald of onbetaald) of dagbesteding;
  Begeleiden naar een nieuwe passende werksituatie, begeleiden naar vrijwilligerswerk of een reguliere dagbesteding.

 • Begeleiding naar scholing en trainingen;
  Begeleiden naar een passende scholing en training.
 • Arbeidstraining in aangepaste setting;
  Trainen van praktische vaardigheden die op een specifieke baan van toepassing zijn.

 • Het trainen van cognitieve vaardigheden;
  Omgaan met veranderd gedrag, omgaan met cognitieve beperkingen, omgaan met verwerkingsreacties, aanleren van strategieën, trainen van communicatieve vaardigheden.

 • Het aanreiken van praktische handvatten;
  Voorstellen doen voor aanpassing van de werkomgeving, voorstellen doen voor aanpassing van de werksituatie, bijvoorbeeld gestructureerde werkzaamheden, het verdelen van taken over de dag, het afwisselen van werkzaamheden, evenwichtige energieverdeling, het bieden van een prikkelarme omgeving.

 • Informeren en adviseren over de gevolgen zijn van het hersenletsel voor de arbeidsmogelijkheden;
  Inzicht geven in beperkingen en mogelijkheden aan medewerker met NAH, geven van omgangsadviezen aan de werkgever en collega’s, informeren van gezinsleden over gevolgen van NAH.

 • Regelmatig contact tussen de medewerker, de werkgever en de arbeidsbegeleider;
  Voor een goede afstemming en bijstelling tijdens de re-integratie, het bespreken van aandachtspunten in de werksituatie.