Kosten

Eigen bijdrage

Als de begeleiding/ambulante begeleiding vanuit de WMO wordt bekostigd, dan loopt de eigen bijdrage via het CAK. 

Het CAK stuurt per periode van 4 weken een factuur aan u toe.

 

Mocht u een WLZ indicatie hebben en van daaruit een PGB of via onderaanneming, dan is er een inkomstenafhankelijke eigen bijdrage.